Nahoru
Škola
Školní družina
Školní jídelna
Kalendář akcí
O mateřské škole Aktuální informace Třídy a jejich provoz Informace pro rodiče Akce Dokumenty MŠ a žádosti Pokyny k platbám Zápis do MŠ Uzavření MŠ v důsledku COVID-19 Fotogalerie Kontakt Projekty v MŠ

Platná Kriteria zápisu

Ředitelka ZŠ a MŠ Klecany, okr. Praha-východ (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, vyhlášky č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona

č. 258/2000 Sb., v platném znění, vydává tuto směrnici:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví kritéria a podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy.

Čl. 2

Způsob zveřejnění konání zápisu

 1. Zveřejnění v Klecanském zpravodaji.
 2. Zveřejnění na webových stránkách ZŠ a MŠ Klecany.
 3. Vyhlášení městským rozhlasem.
 4. Vyvěšení informačních letáků na veřejně dostupných místech Klecan.

Čl. 3

Podmínky pro přijetí

 1. Povinné očkování – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění). Tato podmínka neplatí u povinného předškolního vzdělávání.
 2. Stanovení zkušebního pobytu dítěte – 3 měsíce (§ 34 zákon č.561/2004 Sb., v platném znění)

Čl. 4

Kritéria pro přijímání dětí

V případě, že počet žadatelů je vyšší než počet volných míst, postupuje ředitelka školy v přijímání dětí

podle následujících kritérií:

 1. povinně děti, které dovrší 5 let od 1. 9. do 31. 8. daného škol. roku (tzn. rok před nástupem do ZŠ) nebo děti s odkladem školní docházky a mají trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu (v Klecanech nebo Větrušicích)
 2. děti, které mají k datu zápisu trvalý pobyt v Klecanech a k 31. 8. daného školního roku dovrší 4 let v pořadí podle data narození
 3. děti, které mají k datu zápisu trvalý pobyt v Klecanech a k 31. 8. daného školního roku dovrší 3 let v pořadí podle data narození
 4. povinně děti, které dovrší 5 let od 1. 9. do 31. 8. daného školního roku (tzn. rok před nástupem do ZŠ) nebo děti s odkladem školní docházky a nemají trvalý pobyt ve spádovém školském obvodu
 5. děti, které nemají trvalý pobyt v Klecanech a k 31. 8. daného školního roku dovrší 4 let v pořadí podle data narození
 6. děti, které nemají trvalý pobyt v Klecanech a k 31. 8. daného školního roku dovrší 3 let v pořadí podle data narození
 7. děti, které mají trvalý pobyt v Klecanech a k 31. 8. daného školního roku dovrší 2 let v pořadí podle data narození

Čl. 5

Kritéria pro přijímání dětí do odloučeného pracoviště (odd. Žabka)

Ředitelka školy postupuje v přijímání dětí podle následujících kritérií:

 1. děti zaměstnanců MěÚ Klecany a ZŠ a MŠ Klecany, okres Praha-východ na hlavní pracovní poměr v pořadí podle data narození
 2. děti, nepřijaté podle kritérií v čl. 4, které mají k datu zápisu trvalý pobyt v Klecanech a jejichž rodiče nebudou k 1. 9. daného školního roku pobírat ani na jedno své dítě rodičovské dávky v pořadí podle data narození

Čl. 6

Nabytí účinnosti

Směrnice nabývá účinnosti 1. 4. 2019

Nabytím účinnosti této směrnice končí platnost směrnice z 1. 4. 2018

V Klecanech dne 27. 3. 2019                                                                                    

 

Mgr. Jaroslava Barešová

ředitelka ZŠ a MŠ Klecany

 

Kalendář akcí

Naši partneři

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.