Nahoru
Škola
Školní družina
Školní jídelna
Kalendář akcí
Bakaláři Pokladničky Pro rodiče Kontakty Úřední deska Čísla účtů Výchovné a speciální programy SRPŠ Školská rada Školní časopis Deníky tříd Fotogalerie Absolventi

O SRPŠ

Vítáme Vás na části stránek školy věnovaných občanskému sdružení Spolek rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Klecany.


Občanské sdružení vzniklo z iniciativy rodičů žáků školy a jejího vedení.

Činnost sdružení směřuje k naplňování následujících cílů:

  • z členských příspěvků podporovat některé akce školy či konkrétní třídy, tedy usilovat o zlepšení materiálních podmínek školy a podporovat  rozvoj mimoškolních aktivit
  • zajistit komunikační kanál rodičů nebo příznivců školy se školou, přes třídní důvěrníky a radu Spolku, řešit adresné podněty a doporučení pro rozvoj školy,
  • možnost získávat finančních prostředky z různých dotačních a sponzorských programů,
  • možnost podílet se na organizaci a realizaci některých školních akcí a pomáhat tím i propagaci školy na veřejnosti,
  • jako právnická osoba může Spolek účinněji vstupovat do jednání s různými institucemi za účelem podpory školy a to jak v součinnosti s ní, tak i samostatně.

V rámci třídních schůzek 17.4.2013 proběhla první valná hromada, byla schválena Správní rada Spolku (každou třídu zastupuje v radě jeden zvolený rodič), odhlasovány členské příspěvky a schválena navržená revizní komise. Správní rada, která se sešla, pak jednomyslně zvolila jako předsedu Spolku Luďka Václavíka a jako místopředsedkyni Janu Morenovou. Jako účetní byla navržena a schválena paní Monika Kašníková. Jak oba statutární zástupci, tak ostatní členové správní rady a revizní komise vykonávají činnost v rámci Spolku bez nároků na odměnu.

Pro rok 2. pololetí 2013 byly členské příspěvky schváleny ve výši 300,- Kč/1 dítě, 500,-Kč/2 děti, 650,-Kč/3 děti a více za školní pololetí. Rozdělení příspěvků je následující: 150,- Kč je určeno pro potřeby třídy, kterou dítě navštěvuje a zbytek příspěvků je určen pro použití školy (společných akcí a nákladů).

K 15.5.2013 měl Spolek zhruba 250 členů z řad rodičů žáků a další se hlásí. Sdružení přijímá i přihlášky těch, kteří nemají děti ve škole, ale na rozvoji školy jim záleží. Členem sdružení nebo jeho sponzory mohou být i právnické osoby. 

Pro účely fungování Spolku a platby výše uvedených členských příspěvků byl u FIO banky zřízen transparentní účet č. 2500408765/2010. Webové stránky účtu neleznete zde.

Kalendář akcí

Naši partneři

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.