Nahoru
Škola
Školní družina
Školní jídelna
Kalendář akcí
Bakaláři Pokladničky Pro rodiče Kontakty Úřední deska Čísla účtů Výchovné a speciální programy SRPŠ Školská rada Školní časopis Deníky tříd Fotogalerie Absolventi

Výchovné poradenství

Motto: "Mé dítě nemusí být dokonalé. Rodiče jsou zodpovědní za své dítě, škola může podpořit, poradit, ale Vaše problémy nevyřeší. Pokud má dítě oslabení, neulevujte mu, procvičujte s ním více, aby se v životě uplatnilo. Učitel není zodpovědný za známky vašeho dítěte, zodpovědné je Vaše dítě."

Výchovná poradkyně 

Mgr. Kamila Divišová

774 742 930

kamila.divisova@zsmsklecany.cz

 

Strategie předcházení školní neśpěšnosti (Velikost: 127.46 kB)

 

Pracovní náplň výchovných poradců

Poradce:

- jsou spojovacím článkem mezi rodiči, vyučujícími a řadou odborných institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež,

- sledují změny v právních předpisech a seznamují s nimi pedagogy,

- svolávají výchovné komise k vyřešení závažných výchovných a výukových problémů,

- pomáhají učitelům vyhledat problematické a nadané žáky, nasměrují je na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a dále je sledují,

- s pedagogy spolupracují na zpracování individuálního vzdělávacího či výchovného programu,

- vedou databázi integrovaných žáků, soustřeďují odborné zprávy o žácích a provádí kontrolu následných vyšetření,

- pomáhají při řešení konfliktních situací ve škole a spolupracují s metodikem prevence sociálně patologických jevů,

- spolu s vedením školy zajišťují spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR.

 

Kariérové poradenství

Poradce:

- poskytuje poradenskou činnost v oblasti volby povolání pro žáky, rodiče a učitele,

- ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou zajišťuje testování žáků v oblasti kariérového poradenství,

- zjišťuje zájem žáků o studiu na středních školách, středních odborných učilištích, gymnáziích, víceletých gymnáziích a uměleckých školách,

- zpracovává přehled úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.

Kalendář akcí

Naši partneři

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.